Profile picture for user Štammová Martina
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D v Sketchfabe
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Foto autorské so vstupmi prebratými
Video vytvorené na objednávku zákazníkom
2D Fotoportrét