Pedagóg AVFX Ing. Ladislav Dedík, ArtD. v rámci úsilia Špičkového tímu spolupracuje na globálnom projekte Call of Duty Modern Warfare.