Dňa 29-30.11.2019 sa v Prahe uskutočnil workshop Game developers session.

http://www.gdsession.com/

Z prostriedkov grantu ŠT VFX sa udalosti zúčastnili traja študenti VFX. Martina Štammová, Maroš Seidman a Veronika Rovdenová.

Fotodokumentácia