Gamescrunch Digital 2021

Súčasťou programu Gamescrunch Digital 2021! bolo aj predstavenie Ateliéru HD na FTF VŠMU herným fanúšikom a začínajúcim tvorcom hier.. Akcia prebehla 24.4.2021, bola live streamovaná prostredníctvom Discordu a zaregistrovaní účastníci mohli položiť svoje otázky.

Gamescrunch 2021

International VFX a GD Conference Bratislava 2021, 1. deň

1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:

1. Ľudovít Labik: Predstavenie Ateliér VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Predstavenie Film and Media Arts Department, Lusofóna, Portugalsko.
3. Lukáš Ďurica: Tvorba krátkeho CG animovaneho filmu / tipy a triky pri tvorbe.
4. Adam Jopek: Prezentácia Motion Designu na poli rôznych rendererov.
5. Ján Štrba: Tvorba full CG cinematickej scény.
6. Tomáš Hotový: CryptoArt.
7. Samuel Chovan: Umelá inteligencia v UE4.
8. Michaela Hýbelová: Rýchla produkcia CG postavy.
9. Lukáš Jankovčín: Svietenie a rendrovanie pre film a herne cinematiky.
10. Tomás Franco, João Rebelo, Rodrigo Pinheiro, Miguel Fernandéz: Menej je viac: Vytvorenie pútavého umeleckého štýlu v časovej tiesni.
11. Filipe Costa Luz: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Film and Media Arts Department, Lusofóna, Portugalsko.
12. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie 1. dňa študentskej časti konferencie IVGC za Ateliér VFX and HD FTF VSMU, Bratisava Slovensko.

International VFX a GD Conference Bratislava 2021, 2. deň

The 2nd day of the International Conference VFX and HD had the following agenda items with contributions:
2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD mal tieto body programu s príspevkami:


1. Ľudovít Labik: Predstavenie FTF VŠMU a konferenciu organizujúceho Ateliéru VFX a HD FTF VSMU Bratislava, Slovakia.
2. Filipe Costa Luz: Úprava médiá: Prevod zo stereoskopického prístroja v XIX. storočí do kompozície VFX.
3. Silvester Buček: Ludonaratívne hry: Medzi hrou a príbehom.
4. Daniel Kazankov: Ako pomocou gamifikácie popularizovať Bratislavu?
5. Ersin Ertan: Technológie umeleckej vizualizácie hudby v ére videohier.
6. Carlos Almeida: VFX Breakdown.
7. João Real: Novotradičná digitálna, vizuálnoefektová a animovaná tvorba.
8. Milan Kolar: Vývoj Open-Source pipeline s profesionálnou podporou.
9. Ľudovít Labik: Záverečné slovo a zhodnotenie IVGC Bratislava 2021.

Bio:

Ludovít Labik Department of VFX and GD FTF VSMU, Bratislava, Slovakia. He teaches film language at film schools in Slovakia for 34 years and at film schools Czech Republic for 12 years. He is focusing on storytelling, visual effects and game design. Initiator of new studying programs of Visual Effects (2011) and Game Design (2020) at FTF VSMU Bratislava, SR. Project leader of project TOP TEAM VFX 2015, Slovakia, member of project International European grant TEMPUS 2014, (7 universities mostly from Balkan), member of project GLOBAL RIVERS PROJECT 2008 (7 universities all over the world), Organization of 15 years of FILM SUMMER SCHOOL and 8 years of workshops/conferences WORKSHOP VFX. Author of 5 publications, the most important is DRAMATURGY OF EDITING, 2013, CR. https://www.avfx.sk/pedagog/ludovit-labik-prof-mgr-artd

Filipe Costa Luz Film and Media Arts Department, Lusófona, Portugal. He coordinates Videogames Ba and is vice-chair of Communication Design Ba at University Lusófona. He lectures digital post-production for film, television, games and animation and also does research activities in projects of communication science, Design and arts. His work at Hei-Lab (Digital Human-Environment Interaction Lab) and MovLab (Laboratory of Interactions and Interfaces), where he integrates technologies such as Motion Capture, Animation, Virtual reality or Stereoscopic Photography, it’s an example of the cross-media projects that evolve him in academic or professional work for the entertainment, design or communication area. https://www.ulusofona.pt/docentes/filipe-soares-branco-da-costa-luz

Silvester Buček University MUNI, Brno, Czech republic, University CM, Trnava, Slovakia, FTF VSMU Bratislava, Slovakia. He specializes in the history of game design, game ontology and semantics of game means of expression. In addition, it is dedicated to the popularization of games as a tool of education through the association Vĺčatá.sk. He is also the author of several educational games.

Daniel Kazankov Film director (27), Slovakia. He is a graduate of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia where he received his master's degree in film directing. During his studies he completed the Erasmus internship at the European Theatre and Film Institute in Brussels as an assistant director and screenwriting team member. The main focus of the internship was the verbatim technique. Verbatim theatre is a form of documentary theatre which is based on the spoken words of real people. In 2021 he will continue his studies as a student of a recently introduced game design department at Academy of Performing Arts in Bratislava. His current focus is on development of psychedelic 2D co-op platformer game Lost in Self that should educate players on the negative impacts and risks of unknown drug consumption.

Ersin Ertan Msc. PhD. Candidate, University UTB Zlin, Czech Republic, Home country: Turkey Ersin Ertan was born in 1984, Turkey. He finished his bachelor degree in graphic design. He is currently holding a master degree in interior design Turkey and he will soon get his Ph.D. degree in animation from The University of Tomas Bata in Czech republic with the doctoral thesis that is based on music visualization arts. Moreover, he has been to Denmark, Germany and Slovakia as an exchange student in communication and video game arts departments during his master studies in 2015-16. He worked as a computer graphics arts instructor with the title of Autodesk Certified Instructor in Authorized Autodesk and Adobe training centers in Turkey for over a decade. In 2017, he was accepted in The University of Tomas Bata and during his research he also gave lectures on animation, visual effects, music visualization, video game art design and figure drawing.

Carlos Almeida Irmã Lúcia VFX / University Lusófona, Portugal. Teacher in the Digital Animation degree in Universidade Lusófona with a dedicated focus in 3D modelling, rigging and animation, using the creative processes of 3D animation and also combining them with motion capture produtivity processes. He is one of the founders of IrmaLucia Visual Effects, a company sited in Lisbon with a strong post-production portfolio in Film, Television and Commercials. http://www.irmalucia.com/

João Miguel Real EasyLab / University Lusófona, Portugal. He graduated in arts (illustration and animation) and became professional. Over the years, he collaborated with several animation studios and producers as 3Dcities, Mylko, Bang Bang Animation or Showoff. He was responsible for the technological area of the animation studio Sardinha em Lata, for the last four years. And was part of the production teams of four short animated films awarded national and internationally. He is also an animation professor at Universidade Lusófona. Nowadays, he works at the production company Take It Easy as an animation director and composer of animated short films in 3D format, Stopmotion, traditional and digital animation.

Milan Kolar VFX technical director and supervisor with 10 years of production experience. Graduate of Bachelor of the Arts Computer Animation course at University of Glamorgan, England with Honours and Master of Arts in Digital Effects at Bournemouth University with Distinction. He started in the industry as a cg generalist on Kids TV shows while finishing his studies. Stayed in the United Kinkdom for 6 years within multiple studios ranging in size from 10 to 100 people, where he worked as character animator, rigger, lighter, lighting Technical director, FX Technical director and a pipeline Technical director.

1st day of the International Conference VFX and HD.
1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD.

International VFX a GD Conference Bratislava 2021

IVGC Bratislava 2021.

IVGC je medzinárodná konferenca organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.
Je určená predovšetkým poslucháčom študijných programov VFX a HD škôl pôsobiacich v európskom priestore ale aj externým amatérskym alebo profesionálnym záujemcom v domácom aj medzinárodnom kontexte.
Jazykom dorozumievania je predovšetkým anglický jazyk, ale v prípade prezentácií študentov je možné témy prezentovať v národnom jazyku zúčastnenej školy s využitím onlajnového simultánneho titulkového prekladu v anglickom jazyku.
Úlohou je zoznamovať účastníkov, vytvárať predpoklady budúcich spoluprác a informovať nielen účastníkov, ale aj akýchkoľvek záujemcov o súčasnej úrovni VFX a HD v európskom priestore.

1. deň konferencie je venovaný prezentáciám študentov organizujúcej FTF VŠMU a portugalskej školy Lusofona vzdelávajúcich v oblasti VFX a HD. Sleduj v okne dolu.


2. deň konferencie pozostáva z prezentácií pedagógov škôl a profesionálov z praxe. Sleduj v celku v okne dolu alebo sleduj ako samostatne oddelené príspevky.

Z prezentácií vzniká záznam jednak priamo v počítači prezentujúceho (odporučený je open source program OBS, mp4), ďalej záznam je realizovaný v programe TEAMS a konferencia sa streamuje aj naživo na kanáli You Tube.
Následne po strihovej úprave jednotlivé príspevky sú zdieľané cez WEB stránku www.avfx.sk, www.ahd.avfx.sk a cez stránky zúčastnených zahraničných škôl. Prezentácie sú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Prílohou ku konferencii je realizácia elektronického písomného dokumentu Zborník IVGC, ktorý je písomne vizuálnym zachytením jednotlivých prezentácií obidvoch konferenčných dní. Súčasťou Zborníka sú aj príspevky, ktoré neodzneli na videokonferenčných prezentáciách, ale sú významným pohľadom na profesionálno pedagogické prostredie VFX a HD.

Screenshot z otvorenia konferencie IVGC Bratislava 2021

V 1. deň konferencie sa zúčastnilo 71 účastníkov priamo cez konferenčný program Teams a z nich bolo 24 zahraničných. Okrem toho internetového streamovania v priamom prenose sa zúčastnilo 173 pozorovateľov.


Ku dňu 9.4.2021 za posledný rok stránka www.avfx.sk  bola využitá:

4334 otvorení stránky
629 pozeraní školských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 54,6 hodín

108 582 otvorení stránky
8 752 pozeraní školských študentských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 185,5 hodín

Realizácia prijímacích skúšok VFX dištančným spôsobom

V dňoch 1.-4.2.2021 sa uskutočnili prijímacie skúšky FTF VŠMU na študijné programy Vizuálne efekty a Herný dizajn. Prebiehali dištančným spôsobom v prostredí programu MS TEAMS so zabezpečením všetkych kritérii korektnosti a rovnakého prístupu pre všetkých zúčastnených uchádzačov. Nasledujúce videá dokumentujú všestrannú možnosť využitie disštančných prijimacích skúšok aj v budúcnosti a aj pre iné než uvedené študijné programy umeleckých škôl.

From 1 to 4 February 2021, the entrance exams of the FTF VŠMU for the study programs Visual Effects and Game Design took place. They took place in a distance way in the environment of the MS TEAMS program with the provision of all criteria of correctness and equal access for all participating applicants. The following videos document the versatile possibility of using distance entrance exams in the future and also for art school programs other than those listed.

2019 Kapustnica workshop

Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo tradičné stretnutie školy pri varení kapustnice. Študenti AVFX spojili túto udalosť s predstavením svojich technologických postupov a tvorbou zadania Púťovej atrakcie pre účastníkov stretnutia. Súčasťou bolo aj predstavenie hernej konzoly Playstation4 s jednoduchými strategickými hrami. Hosťom na kapustnici bol austrálsky efektár Benjamin Richards, Ladislav Dedík, Marek Ježo, Andrea Vrábelová, bývali absolventi a mnoho ďalších hostí z radov zamestnancov školy.

Medzinárodná konferencia - Fotografia, medium, intermedium, postmedium v Katowiciach

V dňoch 3-6.12.2019 sa v poľských Katowiciach v priestoroch filmovej školy Krzystofa Kieslowského uskutočnila konferencia FOTOGRAFIA, medium, intermedium, postmedium. 

Sprievodným programom programom bol masterclass prof. Ľudovíta Labíka, dňa 3.4. a 6.12.2019 na tému štruktúry filmového diela.

5.12.2019 prof. Ľudovít Labík realizoval aj konferenčný príspevok "The future of film, photography and artificial inteligence."

 

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej FOTOGRAFIA medium, intermedium, postmedium.

https://zpaf.pl/aktualnosci/OD-realizm-iluzji-2019-katowice/

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 18:00 w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.