Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
+2

3. Bc. ročník

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca
Fotodokumentácia