Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
+2

3. Bc. ročník

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca
Fotodokumentácia