Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
+2

Mgr. štúdium

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment, wiki
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca