Profile picture for user Tkáč Michal
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018
+1
Spolupráca s

Mgr. štúdium

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca