Profile picture for user Rýger Jakub
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
2D Fotoportrét