Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie
3D videorender
3D model - Pracovné súbory
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka