Profile picture for user Zvolenský Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Zázrak
Zázrak - pracovné súbory
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka