Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio v pdf
2D Fotoportrét