Letná škola filmového jazyka 2012

V dňoch 1.7.2012-12.7.2012 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 7. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Prihlásení účastníci LŠFJ 2012

1.  Farbiaková Nikoleta (Lučenec) 10. Hegedüs Štefan (Bratislava) 19. Bari Dominik (Košice) 28. Szomolányiová Tamara (Bratislava)
2.  Švíková Valentína (Bratislava) 11. Závodský Andrej (Bratislava) 20. Alaksa Martin (Lučenec) 29. Styblo Martin (Barcelona, Nitra)
3.  Klasová Terézia (Bratislava) 12. Bóna Ladislav (Zvolen) 21. Chápayová Noemi (Bratislava) 31. Pidaný Ľubomír (Vranov nad Topľou)
4.  Bahúl Nikolo (Bratislava) 13. Pacher Patrik (Nitra) 22. Fulepová Veronnika (Bratislava) 32. Reiszová Júlia (Bratislava)
5.  Hodálová Rebecca (Bratislava) 14. Csuport Máté (Andovce) 23. Kenderová Alena (Bratislava) 33. Hertlová Monika (Plzeň)
6.  Paulíny Patrik (Bratislava) 15. Steltenpohlová Lucia (Bratislava) 24. Sobolčiaková Katarína (Leopoldov) 34. Zajtko Gabriel (Stropkov)
7.  Bučko Ján (Bratislava) 16. Wolf Pavol (Bratislava) 25. Lúčna Nina (Piešťany-Banka)
8.  Szovényiová Zuzana (Košice) 17. Eisner Samuel (Bratislava) 26. Benedek David (Senec)
9.  Koníček Tomáš (Liptovská Osada) 18. Hoťková Petra (Bratislava) 27. Laktišová Ema (Bratislava)