Trikové obrazové metódy
Vedúci ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzurne pásmo, 1. Mgr. rok, ZS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium