Vizuálne efekty, teória - projekt
Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzurne pásmo, 1. Mgr. rok, ZS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium