Vizuálne efekty, teória - projekt
Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD