Trikové obrazové metódy
Vedúci ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD