Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét

SYNOPSA

AUTOPORTRÉT

Konečné spracovanie autoportrétu by malo vypovedať o dlhej ceste zaliatej hmlou, po ktorej ja, ako autor kráčam v priestore ku vizuálnym efektom a ku tvorbe samotnej. Priestor je tvorený z plošných, ale aj priestorových elementov. Vzájomný súlad s farebnou tonalitou dodáva atmosféru, ktorá má naznačovať trpezlivosť a snahu o realistický výsledok. Zobrazená symetria a geometria prezentuje môj perfekcionizmus, ktorý sa snažím dosiahnuť v tvorbe každého umeleckého diela. Podľa pomeru strán môžeme dedukovať, že ide o filmový záber, ktorý nám napovedá, že sa chcem zamerať na filmovú tvorbu.

Šimko Kevin
Fotodokumentácia
Príloha Size
336.08 KB