Profile picture for user Maryniak Patrik
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
+2

3. Bc. ročník

Video
Synopsis, treatment, analýza projektu
Maryniak Patrik