Vedúci ateliéru VFX a HD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD
Vizuálne efekty, teória - projekt
Trikové obrazové metódy