Dňa 23.3.2022 od 8:00 hod. v priestoroch Ateliéru 77 na FTF VSMU, Svoradova ul. č.2 sa uskutoční Workshop "Putora Sharpness Indicator Type 7A9".
Organizátori: Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
                       Doc. Ing. Peter Neštepný
Program:

1. Predmetom workshopu bude testovanie opticko-elektronických sústav objektív-kamera s využitím testovacích obrazcov "Putora Sharpness Indicator Type 7A9" s okamžitým vyhodnotením.

2. Imatest  eSFR ISO Test Chart ISO 12233:2017 bude v procese testovania snímaný pre získanie niektorých kľúčových faktorov kvality obrazu (ostrosť, chromatické aberácie, skreslenia, šum, tónová odozva, presnosť farieb, citlivosť ISO, rozlíšenie).
 
3. Pre testovanie dynamického rozsahu bude použitý testovací obrazec  Imatest "Wide Dynamic Range 100dB (ITWDR36)".
 
4. Ďalej bude použitý obrazec DSC LABS ChromaDuMonde 24+4R, pomocou ktorého bude demonštrovaná názorná ukážka využitia testovacieho obrazca pre: 
  • a) laboratórne potreby – hodnotenie a testovanie kamier
  • b) štúdiové potreby      – nastavenie a prispôsobenie kamier 
  • c) on the Set               – ako výrobný štandard
  • d) v postprodukcii       – optimalizácie kvality obrazu
Fotodokumentácia