Vizuálne efekty, teória - projekt
Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzúrne pásmo, 3. ročník, ZS

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník