Profile picture for user Timko Ľubomír
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2014/2015
Začiatok magisterskeho štúdia
2015/2016
Koniec magisterského štúdia
2016/2017
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch