Profile picture for user Trandžík Peter
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét
Rozbor filmu