Profile picture for user Šutka Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
Začiatok magisterskeho štúdia
2019/2020
Koniec magisterského štúdia
Nedokončené štúdium
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét
2D Fotoportrét