Profile picture for user Jopek Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Koniec magisterského štúdia
2021/2022
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét
Rozbor filmu