Profile picture for user Cipka Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét