Profile picture for user Marko Daniel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Matte painting (maskovanie) - pracovné súbory
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét
3D videorender
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio v pdf
2D Fotoportrét