Profile picture for user Michalčíková Tímea
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto autorské so vstupmi prebratými
Foto školské vytvorené zo zadania v škole
2D Fotoportrét