Profile picture for user Szekács Patrik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét