Profile picture for user Szekács Patrik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Pracovné súbory - Farba, atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Pracovné súbory - 3D model
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét