Profile picture for user Gondová Anna
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
3D videorender
3D v Sketchfabe
2D Fotoportrét