Profile picture for user Matlák Filip
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
2D Fotoportrét