Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Pracovné súbory - Farba, atmosféry
Maskovanie
Pracovné súbory - Maskovanie
Vektorizácia
Pracovné súbory - Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto školské vytvorené zo zadania v škole
Foto na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét