Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
Zázrak - pracovné súbory
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét