Profile picture for user Sobinkovič Gregor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Pracovné súbory - Farba, atmosféry
Maskovanie
Pracovné súbory - Maskovanie
Vektorizácia
Pracovné súbory - Vektorizácia
3D foto autoportrét