Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Maskovanie - Pracovné súbory
Vektorizácia
Vektorizácia - Pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D model - Pracovné súbory
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét