Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Pracovné súbory - 3D model
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video spoluatorské
Video vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
Video vytvorené na objednávku zákazníkom