Profile picture for user Michalčíková Timea
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Foto autorské so vstupmi prebratými
Video spoluatorské
Foto vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
Video vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
2D Fotoportrét