LSFJ 2018 záverečné analýzy filmov
1. časť, premietanie

2. časť, analýzy

3. časť, vyhlásenie výsledkov

Typ vzdelávania
Reprezentatívnosť