Každoročne na pôde FTF VŠMU v termíne od 1.7. do 12.7. sa koná Letná škola filmového jazyka.
Počas vzdelávania vzniká veľké množstvo vlastných autorských filmov účastníkov, ktoré sa môžu stať predpokladom pre dokladovanie na rijímacích skúškach rôznych študijných plánov na FTF VŠMU.

Letné školy filmového jazyka