Profile picture for user Tkáč Michal
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018

3. Bc. ročník

Video
Tkáč Michal
Typ cvičenia