Image

Summer School of Film Language 2022

From 1.7.2022 to 12.7.2022 in the premises of FTF VŠMU (on Svoradova Street No. 2, Bratislava) under the supervision of FTF VŠMU teachers and using school equipment, the 17th year of the two-week training program took place.

Registered participants LŠFJ 2022

1       Šindelárová Tina
2       Veselský Lubomír
3       Skoček Oliver
4       Moravčíková Terézia
5       Dzadík Oliver
6       Bubeníková Katarína
7       Shygonska Nadiia
8       Piddubnyi Bohdan
9       Karaffova Nikoleta
10     Knut Leo
11     Podobová Kristína
12     Kováč Andrej
13     Rasadnikova Anastasia
14     Dianišková Laura
15     Žúži Sebastián
16     Kishoyan Myroslava
17     Mikulášiková Viktória
18     Kasanický Kristian
19     Kardasevych Daria
20     Koszeghy Mariia
21     Bojtošová Katarína

Link for final film presentations:

2021          2020/1             2020/2            2019          

Movies of the Summer School of Film Language

Registration takes place by the end of June.

AST screenwriting and dramaturgy Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST dramaturgy and film science Mgr. Peter Konečný
ART directing Bc. art. Daniel Rihák
ADT documentary Mgr. art. Lucia Kašová
AKT camera Mgr. art. Lieberberger, ArtD.
ASS editing composition Prof. Ľudovít Labík, ArtD
AVFX visual effects Bc. Marián Valovič
AZS sound compoistion Mgr. art. Potočný, ArtD. Doc. Dušan Kozák, ArtD. 
  organization and analysis Prof. Ľudovít Labík, ArtD

Certificate
Detailed characterization of the curriculum
Instructions for participants
From the responses of LŠFJ
Movies from previous years

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

INSTRUCTIONS FOR PAYING THE FEE FOR ALREADY REGISTERED PARTICIPANTS LŠFJ only after the call of the organizer

<

Determination.

The training course is open to all interested parties, regardless of experience and job classification. Applicants from the ranks of applicants for film education at FTF VŠMU are welcome. The course is also intended for employees in the field of audiovisual production in Slovakia, Bohemia and Moravia. Secondary school education or its near future completion is expected. Lower age limit 16-17 years, upper limit is unlimited.

<

Certificate.

After completing the summer training program, participants will receive a certificate of completion of LŠFJ. This certificate is a proof of FTF VŠMU on gaining basic creative experience in the field of film art.

<

Detailed characterization of the curriculum.

During 12 working days, program participants will gain basic knowledge in the field of screenwriting, dramaturgy, directing, cinematography, editing and sound post-production processing by means of video technologies in the basic genres of news, journalism, documentary production, feature film and television production.

The teaching methods are lectures, seminars, exercises, analyzes and the creation of practical audiovisual products. Participants have the opportunity to bring their own work, in which they are interested in analysis. Participants will prepare preliminary documentary and feature topics at home, feasible in improvised conditions in the streets of Bratislava or in the school premises.

On the last day of the LŠFJ, there will be a presentation of the films made with a professional analysis by FTF VŠMU teachers. At the same time, the participants will vote for the most popular film of the Summer School. The winner of the vote will receive a commemorative plaque. The films will then be posted on the FTF VŠMU school server.

Víťaz 2021

Víťaz hlasovania 2020

Cela LŠFJ

 

 

 

 

 

The main prize for voting on the popularity of films made for the LŠFJ 2013 year.

Foto z ročníka LŠFJ 2021
Foto z ročníka LŠFJ 2020
Foto z ročníka LŠFJ 2019
Záverečné hodnotenia 2019
Foto z ročníka LŠFJ 2018
Prednáška produkcie 2018
Foto z ročníka LŠFJ 2017
Foto z ročníka LŠFJ 2016
Foto z ročníka LŠFJ 2015
Foto z ročníka LŠFJ 2014
Foto z ročníka LŠFJ 2013
Foto z ročníka LŠFJ 2012
Foto z ročníka LŠFJ 2011

Foto z ročníka LŠFJ 2010
Foto z ročníka LŠFJ 2009
Foto z ročníka LŠFJ 2008
Foto z ročníka LKFJ 2007
Foto z ročníka LKFJ 2006

<
Fee for educational program.
The price of the training program is 360 EUR. The price includes pedagogical management and technical support of the program. Accommodation, transport and meals are at the expense of the course participants.
<

Instructions for applicants.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

1) From the offered areas, select the two you prefer.
      a) Screenwriting
      b) Directing
      c) Documentary production
      d) Animated work
      e) Cinematography
      f) Editing composition
      g) Sound composition
      h) Visual effects
      i) Production
      j) Film science
3) State the current relationship to the film in one sentence.
4) The environment in which the candidate moves.
5) Mention the possibility of using your own camera and laptop with or without the possibility of editing.
6) E-mail address and postal address of the applicant for return communication + tel. mobile number.

<

Deň Čas Miesto Študijný program Názov témy Zabezpečuje
 1.7.2022          
  10,45-11,30 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof. Labík
  11,30-13,00 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof. Labík
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-16,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie
Doc.Ditrichová, ArtD.,
  16,15-17,45 Barco Dramaturgia a scenáristika Zadanie hraného cvičenia Doc.Ditrichová, ArtD.,
  17,45-18,30 Barco Dramaturgia a scenáristika Analýza domácich literárnych prác Doc.Ditrichová, ArtD.,
           
 2.7.2022 08,30-10,00 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  10,00-11,30 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  11,30-13,00 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-16,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc.Švec,ArtD., 
  16,00-19,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc.Švec,ArtD., 
           
3.7.2022 08,30-10,00 Barco Kamera Analýza záberu Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  10,00-11,30 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  11,30-13,00 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-18,00 Barco Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
           
4.7.2022 08,30-11,00 Barco Zvuková skladba Teória zvukovej skladby Mgr. art. Tobias Potočný
  11,00-11,45 Barco Zvuková skladba Úvod do jednozáberovky Mgr. art. Tobias Potočný
  11,45-16,00 6 zvukovo odlišných miest v Bratislave Zvuková skladba + kamera Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku.
4 realizačné skupiny súbežne realizujú jednozáberové cvičenie.
 
  16,00-18,30 Barco Zvuková skladba + kamera Vyhodnotenie praktika zvuku prof. Labík
           
5.7.2022 08,30-13,00 Barco Dokumentárna tvorba Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu Mgr. art. Osuch Peter
  13,00-14,00   OBED    
  14,00-17,00 Barko, vestibul, učebne Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák
  17,00-18,30 Barco Organizácia nakrúcania    
           
6.7.2022 08,30-10,30 Barco Projekcia hraného filmu Dramaturgická analýza hraného filmu Mgr. art. Peter Konečný
  10,30-13,00 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Mgr. art. Peter Konečný
  13,00-14,00        
  14,00-14,30 Barco Organizácia nakrúcania   prof. Labík
  14,00-21,00 Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
7.7.2022 08,30-18,30 Vestibul, Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 4 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
8.7.2022 08,30 - 21,00 Strižňa AVFX Strih, dokrútky nedokončených projektov Organizácia strihu projektov + dokrútky prof. Labík
  10,00 -21,00 BA - Staré mesto Dokumentaristika Realizácia dokumentárneho filmu  
           
9.7.2022 08,30-18,30 BA-staré mesto Realizácia dokumentárneho projektu    
  08,30-21,00 Strižňa AVFX Strih Strih hraneho projektu prof. Labík
           
           
10.7.2022 08,30-21,00 Strižňa AVFX Strih Strih hraneho a dokumentárneho projektu prof. Labík
  08,30-10,00 Strižne Dokumentaristika Konzultácie Mgr. Art. Osuch Peter
  10,00-13,00 Strižne Strih Konzultácie hraného cvičenia prof. Labík
  17,00-18,30 Barco Produkcia (v prípade záujmu) Základy produkcie (v prípade záujmu) Mgr. art. Kľujev
           
11.7.2022 08,30-18,30 Zvuková réžia Strih, zvuk export projektov Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov Mgr. art. Tobias Potočný
  08,30-18,30 Strižňa AVFX Grading Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu) Bc. Marián Valovič
  18,15-22,00 Nádvorie školy Gril party (v prípade záujmu) Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ)  
           
12.7.2022 08,00-12,00 Strižne 15,16,19, Avid Strih, zvuk Postprodukcia. Príprava projekcií + náhradný program prof. Labík
  12,00-13,00   OBED    
  13,00-13,15 Barco alebo pred školou Fotografovanie Veľmi široké usmievanie Všetci účastníci
  13,15-18,30 Barco Projekcie a analýzy Analýza zrealizovaných projektov Doc. Ditrichová, prof. Labík, Mgr. art. Rihák, Mgr. art. Tobias Potočný

<

From the responses of LŠFJ 2021

... I would like to thank you for everything you have done for us. It's been an amazing 2 weeks of my life and I'm sorry we're done. But that's life. ...

<

From the responses of LŠFJ 2020

I would like to sign up for this year's study. I would also welcome the opportunity to attend your lectures, do you have a schedule? The summer school exceeded my expectations. Thank you for your professional approach and leadership

<

From the responses of LŠFJ 2019

Final analyzes

From the responses of LŠFJ 2018
Postoje študentov po záverečných analýzach

<

From the responses of LŠFJ 2017
"I would like to thank you once again for the excellent twelve days, which not only taught me a lot, but also gave me the desire to learn and continue to create."
"I would like to thank you very much for the opportunity to participate in LŠFJ, it was really amazing, it gave me a lot of experience and I can definitely say that LŠFJ showed me the way I want to continue."
<
From the responses of LŠFJ 2016
"I personally signed up for the course as I work in the field and I felt gaps in my previous knowledge and skills. 12 days gave me a lot of knowledge, experience and skills that I will definitely use in the future. ... Summer school is a great opportunity for people in the industry who want to learn more and find out where they are making mistakes, to learn new things, as well as for future students preparing for entrance exams. "
"I learned a lot and made my first short film."
"It has certainly brought all specializations closer together, and an applicant for studies at the Academy of Performing Arts can decide and reconsider which field he / she is interested in within 12 days. Yes, it made sense and I wish you every year to be fulfilled, because with this program I think you are sowing in Slovakia, perhaps future, top people in the field of film. "
<
From the responses of LŠFJ 2015
"No a samozrejme urcite Vam rada zaslem vsetko, co uz budem mat hotove. Inak i ........ sa pozdaval moj kratky film o reklamach a je mozne, ze budeme tocit este jeden kratky film v tejto teme, tak vidite, ako rychlo sa to vsetko vdaka letnej skole rozbieha! Ja Vam velmi dakujem za Vasu pedagogicku i ludsku ucast na Letnej skole a tesim sa, ze som ju absolvoval"Thanks again for everything, it was great."
"... after an amazing experience from LSFJ, I would like to apply to DVFJ as well. I hope there will be enough of us for the course to take place this year."
"Once again, I want to thank you for the summer school, she personally gave me more than I expected and opened up a whole new world that I only had a great idea about :) I believe it will be reflected in my work."
"I would like to thank you once again for the Summer School of Film Language, which has certainly broadened my horizons and knowledge in many areas related to film, and most importantly I found out what I don't know yet ...
I will definitely practice the acquired knowledge and learn further :-). "
". without a "window" into the world of film language, he also did not ... "

<
From the responses of LŠFJ 2012
"Este raz dakujem za vsetko, bolo super."
"...po uzasnej skusenosti z LSFJ by som sa chcela prihlasit aj na DVFJ. Dufam ze sa nas nazbiera dost aby sa kurz konal este tento rok."
"Este raz chcem podakovat za letnu skolu, mne osobne dala viac ako som ocakaval a otvorila mi uplne novy svet o ktorom som len velmi zdaleka tusil :)  verim ze sa to odrazi aj na mojej tvorbe."
"Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za Letnú školu filmového jazyka ktorá mi určite rozšírila obzor a vedomosti v mnohých oblastiach týkajúcich sa filmu a  hlavne som zistil čo ešte všetko neviem...
Nadobudnuté vedomosti určite budem ďalej praktizovať a  učiť sa ďalej :-)."
"...len sa chcem skromne pochvalit ze som prijaty na famu - odbor zvukova tvorba. Pri tej prilezitosti vam chcem podakovat, bez letnej skoly filmoveho jazyka by som sa k tomuto snu z mladosti asi nikdy naplno nevratil. A zaroven prijmacky by som asi bez "okna" do sveta filmoveho jazyka tiez nespravil. ..." 

Reportáž TA3

Reportáž o LŠFJ 2012

<
From the responses of LŠFJ 2010
"... I want to thank you for the temporary time spent at summer school. It was a great idea to organize something like this. It's a pity that it's all over and you need to address another reality. Please, thank you for me .... that he helped me to edit and edit the film so that it was observable, even though there were so many mistakes (I don't just mean the shots; there were a lot of other things that were not thoughtful and badly done, but I didn't expect much from that, even though it was my first film; I guess I'll be better.) And I admire you for being able to organize it all. Thank you so much for everything. "
"... on behalf of our son ......., who graduated from LŠFJ 2010, we would like to sincerely thank all those who have been involved in organizing this event for several years. For ......., t.č A student of the 3rd year ......., it was very beneficial and he gained new experiences and stimuli. Due to the fact that he is one of those interested in studying at FTF VŠMU, after the end of LŠFJ 2010 he started further work in this area so that he would have something to present in consultations with applicants for study.
Once again, thank you all. "


<
From the responses of LŠFJ 2009


"... I would like to thank you for the amazing opportunity to" get away "from filmmaking. The course exceeded all my expectations from both the professional and human side (ie the approach of teachers)."
"Very happy, great people, lots of experiences, just exhausted. It was an amazing experience, a brilliant 12 holiday days. I will miss it here."
"... I want to thank you for being able to attend the course. I think
you think it's a genius and most of all it makes sense ... "


<

From the responses of LŠFJ 2008

"I will always remember LŠFJ for good, the experience and contacts I have gained are irreplaceable and thanks to the excellent guidance of all teachers I have learned to perceive film and film art not only with my eyes but also with all other sensations. My efforts to be The filmmaking environment has grown even more in recent weeks and I will make every effort to improve every film. I will also try to be admitted to your school and I firmly believe that it will be successful, even though I know that the competition is strong: - "
"thanks for the mood"
"The summer school was perfect, it's a pity it's over. I'm already on the radio, with no sound, but no picture. It seems kind of poor :)"
"I didn't have time to thank you, thank you for you, it's rare and amazing that there are people who live, do and sacrifice their time and energy for their beliefs, thank you for your time it was rare for me and I appreciate it"
"Thank you too for starting a similar project in general ... I'm glad I was able to take part in it."
"The whole two weeks were (in all respects) EXCELLENT, I'm glad I was able to sign up for this course. I'm sad since Saturday that it didn't take longer."
"... even though I couldn't shoot anything in 2 weeks, it gave me a lot and I definitely changed my view of the film ..."
"It was even more rare for me that I really missed the connection with our culture and that's how I touched her at least a little bit again."