2017 Workshop Kapustnica

Dňa 15.12. 2017 so začiatkom od 15,00 sa uskutočnilo stretnutie študentov, absolventov a priaznivcov AVFX. Udalosť sa uskutočnila po ročnom prerušení opäť v spoločných priestoroch Filmovej fakulty, pričom vo vestibule školy pripravovali svoju Vianočnú kapustnicu okrem AVFX aj Ateliér réžie a zvukovej skladby. Okrem toho v priestoroch iných poschodí prebiehala Kapustnica Ateliéru animovanej tvorby, Katedry produkcie a Ateliéru scenáristiky.
Študenti AVFX už tradične pripravili ako prekvapenie Púťovú atrakciu a podobne ako po minulé roky aj technologické prekvapenie.
Hlavným programom sa stala virtuálna realita realizovaná virtuálnymi okuliarmi. Vo virtuálnej realite sa predvádzali jednak 3D modely vytvorené študentmi 2. ročníkov a jednak priestorové kreslenie a dostupné 3D virtuálne hry a priestory.
Hosťami virtuálnej reality sa okrem iných stali doc. Jozef Paštéka, prof. Ján Ďuriš, doc. Dušan Trančík, prof. Jelena Pštéková, prof. Martin Šulík, doc. Pavol Korec, Mgr. art. Róbert Šveda, ArtD. a mnohí ďalší. 
Virtuálnym priestorom sprevádzal Mgr. art. Marián Villaris a študenti 1. a 2. ročníka.
Študenti 4. ročníka boli pochválení za najlepšiu kapustnicu. :-)