Cvičenie bolo realizované v rámci zadaní Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka FTF VŠMU.