Jedenkrát mesačne na dva dni v piatok a sobotu počas desiatich mesiacov prichádzajú účastníci ĎVFJ na prednášky a realizáciu cvičení a filmov. Práce následne prechádzajú dramaturgickou a obrazovou analýzou.

Filmy Ďalšieho vzdelávania.