Mgr. Mikuláš Florek
Shadery
Vzdelanie

2006 - 2012 - Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Výber profesionálnych projektov

Pracovné skúsenosti

2007 - 2008 - Rektorát STU - IT špecialista 2008 - 2011 - VivaDelSol - Programátor 2011 - 2013 - Cauldron - Programátor 2013 - 2014 - Fun 2 Robots - Programátor

2014 - 2016 - Bohemia Interactive - Programátor 2016 - 2018 - Top3Line - Programátor

2018 - Outerra - Programátor

 

Znalosti

  • Programovanie - C/C++, C#
  • Herné enginy - Unity, Lumix

  • Tvorba hier a herných technológií

 

Osobné projekty

Lumix Engine - open source 3D herný engine

https://github.com/nem0/lumixengine

 

Pedagogické vedenie

Shader, 3. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník