Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
+4

Mgr. voliteľné predmety

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aPgbA6rVhWs&t

Video