Vkladáme pdf súbor za obidva semestre pod kategóriu treatment

Projekty

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

+3

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné