Zadanie je zamerané na interakciu nakrúteného materiálu idúceho človeka na chodiacom páse v interiéri a nakrútených záberov v exteriéri, prípadne CGI vytvoreného virtuálneho prostredia.

Projekty

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník