Profile picture for user Šutka Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
Začiatok magisterskeho štúdia
2019/2020
Koniec magisterského štúdia
Nedokončené štúdium
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
2D Fotoportrét
PS 2016 Samuel Šutka