V dňoch 12-13.11.2019 sa uskutočnil 3. ročník konferencie Proměny dramaturgie (Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie) v Opave, ČR, na ktorej predniesol svoj príspevok aj prof. Ľudovít Labík, člen Špičkového tímu VFX FTF VŠMU.

Konferenciu pripravilo oddelenie Audiovizuální tvorby Ústavu bohemistiky a knihovnictví v priestoroch budovy Hauerova 4 v Opave.

Program:

ÚTERÝ 12. 11.

11.30–13.00 prezence

13.00–13.15 zahájení

13.14–13.45 K. Ondřejková: Specifika producentské dramaturgie

13.45–14.15 T. Polenský: Producentská dramaturgie, dramaturg a americký script doctor z pohledu scenáristy a režiséra: případová studie tvorby scénáře celovecerního hraného scénáře pro film Smečka

14.15–14.45 L. Konečný: Producentská dramaturgie: případová studie geneze snímku V. Marhoula Nabarvené ptáče

14.45–15.00 coffe break

15.00–15.30 E. Pjajčiková: Dramaturgický inkubátor: Reality check

15.30–16.00 J. Bébarová: Vdovy jako podvratný heist film

16.00–16.30 A. Hanáčková: Jak se (re)definuje veřejný zájem v rozhlase. Příkladová studie: Matematika zločinu

16.30–17.00 M. Horsáková: Podzimní rozhlasový audioREPORT – víc než soutěž…

17.00–18.00 coffee break

18.00–19.30 Netradiční přístup k tradičním uměním
– Ivan Motýl, P. Szyroki: Struska aneb Poezie v komiksu – autorské čtení
– Moderní poezie ve vizualizacích studentů Slezské univerzity

STŘEDA 13. 11.

10.00–10.30 L. Labík: Odpútavajúci motív pri zobrazovaní náhody vo filmovom rozprávaní

11.00–11.15 coffe break

11.15–11.45 M. Zelinský: Bauhaus jako dramaturgická koncepce

11.45–12.15 P. Bergmannová: Festivalové strategie (Divadelní festival jako umělecké dílo)

 

Fotodokumentácia