LŠFJ 2015 Free hugs in Bratislava
Typ vzdelávania
Reprezentatívnosť