Vizuálne efekty, teória - projekt
Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Preprodukcia umeleckého výkonu, Klauzúrne pásmo, ZS

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník