Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Preprodukcia umeleckého výkonu, Klauzúrne pásmo, ZS