Trikové obrazové metódy
Vedúci ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzúrne pásmo, 2. ročník, ZS