Vizuálne efekty, teória - projekt
Vedúci Ateliéru VFXHD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD

Klauzúrne pásmo, 2. ročník, ZS

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník