IVGC Bratislava 2021

IVGC Bratislava 2021 - Premeny vizuálnych efektov II

IVGC je medzinárodná konferenca organizovaná Filmovou a televíznou fakultou VŠMU každoročne v apríli, trvajúca 1-2 dni. Prebieha prezenčne alebo dištančne prostredníctvom videokonferenčného prepojenia programom MS Teams.
Je určená predovšetkým poslucháčom študijných programov VFX a HD škôl pôsobiacich v európskom priestore ale aj externým amatérskym alebo profesionálnym záujemcom v domácom aj medzinárodnom kontexte.
Jazykom dorozumievania je predovšetkým anglický jazyk, ale v prípade prezentácií študentov je možné témy prezentovať v národnom jazyku zúčastnenej školy s využitím onlajnového simultánneho titulkového prekladu v anglickom jazyku.
Úlohou je zoznamovať účastníkov, vytvárať predpoklady budúcich spoluprác a informovať nielen účastníkov, ale aj akýchkoľvek záujemcov o súčasnej úrovni VFX a HD v európskom priestore.

Logo AVF

Konanie konferencie a vznik Zborníka z konferencie bolo finančne podporené aj z Audiovizuálneho fondu Slovensko.

 

Medzinárodná konferencia VFX a HD Bratislava 2021
International Conference VFX and GD Bratislava 2021

1. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
1st day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021

2. deň Medzinárodnej konferencie VFX a HD Bratislava 2021
2nd day of the International Conference VFX and GD Bratislava 2021


 

Z prezentácií vzniká záznam jednak priamo v počítači prezentujúceho (odporučený je open source program OBS, mp4), ďalej záznam je realizovaný v programe TEAMS a konferencia sa streamuje aj naživo na kanáli You Tube.
Následne po strihovej úprave jednotlivé príspevky sú zdieľané cez WEB stránku www.avfx.sk, www.ahd.avfx.sk a cez stránky zúčastnených zahraničných škôl. Prezentácie sú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Prílohou ku konferencii je realizácia elektronického písomného dokumentu Zborník IVGC, ktorý je písomne vizuálnym zachytením jednotlivých prezentácií obidvoch konferenčných dní. Súčasťou Zborníka sú aj príspevky, ktoré neodzneli na videokonferenčných prezentáciách, ale sú významným pohľadom na profesionálno pedagogické prostredie VFX a HD.

Screenshot z otvorenia konferencie IVGC Bratislava 2021

V 1. deň konferencie sa zúčastnilo 71 účastníkov priamo cez konferenčný program Teams a z nich bolo 24 zahraničných. Okrem toho internetového streamovania v priamom prenose sa zúčastnilo 173 pozorovateľov.


Ku dňu 9.4.2021 za posledný rok stránka www.avfx.sk  bola využitá:

4334 otvorení stránky
629 pozeraní školských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 54,6 hodín

108 582 otvorení stránky
8 752 pozeraní školských študentských vídeí
Celková doba pozerania projektov: 185,5 hodín